startsida vad är
kvinnojouren
lite om hur vi jobbar målet med verksamheten praktiska råd medlem länkar kontakta oss
INFORMATION Information
I nödsituation ring 112

Hurdan är din relation?
Hur påverkas du?
Vad kan du göra åt detta?
Vart kan du vända dig?
Samhällsinformation
Lagar i Sverige
Uppehållstillstånd

Om du vill lämna din partner
Äktenskapsskillnad
Skilsmässa
Gemensam ansökan
Om bara en av er vill skiljas
Med barn
U
tan barn
Dokumentation av skador
Polisanmälan
Brottsofferjouren
Brottskadeersättning
Kvinnojouren
Terrafem
Besöksförbud

Trygghetspaket
Adresskydd
Sekretessmarkering
Kvarskrivning
Ny identitet – fingerade personuppgifter
Lokal information om Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun
    Rådgivningsbyrån
    Viktoria öppenbehandling
    Familjerådgivningen
Kvinnojouren Kvinnogemenskap i Örnsköldsvik
Tjejjouren Cayenne
    Örnsköldsviks Kvinnojour
Är du kvinna?

Lever du i ett förhållande som skrämmer dig?


Någon att prata med.
Du kan vara anonym.


Kvinnojouren 070-2700066
Socialtjänsten växel 0660-88000
Sjukhuset, Akuten 0660-89134, 89136
Närpolisen 11414
Terrafem,
Internationell kvinnojour
020-521010

Många kvinnor känner att fysisk och psykisk misshandel är svårt att nämna eller tala om. Speciellt svårt kan det vara med psykisk misshandel. Den som är utsatt undrar många gånger om det verkligen är allvarligt eftersom det inte är något som man kan se utanpå som vid en fysisk misshandel med blåmärken och/eller brutna ben. Kvinnor som är utsatta för psykisk misshandel upplever att ett av de största problem som de möter är att omgivningen inte ser allvaret i deras situation.
Frågorna här nedan kan hjälpa dig att identifiera om du är utsatt för misshandel. Det finns även några råd om vad du kan göra åt din situation. Mer information finner du under rubriken Samhällsinformation.
Hurdan är din relation? list_stigande.gif (54 bytes) upp
 •  
Känner du att något är fel i ditt förhållande men du vet inte hur du skall beskriva det?
 •  
Känner du att din partner kontrollerar ditt liv? Känner du att din partner inte värdesätter dina tankar och känslor?
 •  
Gör din partner vad som helst för att vinna en argumentation till exempel nedvärderar dig, hotar eller skrämmer dig?
 •  
Blir din partner arg eller svartsjuk om du pratar med någon annan? Anklagas du för att vara otrogen?
 •  
Känner du att du inte kan göra någonting rätt i din partners ögon?
 •  
Säger din partner till dig att det är ditt fel om han slår dig?
 •  
Talar han om för dig att ingen annan skulle vilja ha dig eller att du skall vara glad att han tar hand om dig?
 •  
Måste du redogöra för varje minut i din dag?
 •  
Om du kommer lite för sent hem, är du då rädd för hur din partner skall reagera?
 •  
När du försöker att tala med din partner om era problem kallas du då namn som bitch, subba, tjatkärring, hora, idiot?
 •  
Hindrar han dig från att gå till ditt arbete eller din skolan, eller hindrar han dig från att lära dig svenska?
 •  
Hotar din partner med att skiljas från dig eller att skicka tillbaka dig till ditt tidigare hemland?
 •  
Om du vill spendera pengar måste du då redovisa vad du gjort för varje krona eller säger han att du inte har förtjänat något?
 •  
Ställer du upp på samlag, trots att du inte vill, med rädsla för att din partner blir arg på dig annars?
 •  
Insisterar din partner på att ni skall ha     ”försoningssex” efter att ni bråkat?
 •  
Hotar din partner med att du aldrig mer får se dina barn om du lämnar honom?
 •  
Blir din partner arg om du ringer till någon väninna?
 •  
Får du ta skulden för allt som går fel?
Hur påverkas du? list_stigande.gif (54 bytes) upp
 •  
Har du svårt eller är du rädd för, att ta egna beslut? 
 •  
Gör du allt du kan för att tillfredsställa din partner eller för att inte göra honom upprörd?
 •  
Ursäktar du din partners beteende för din omgivning?
 •  
Är du glömsk, förvirrad eller har du svårt att koncentrera dig?
 •  
Har du märkt någon förändring i ditt förhållande till mat, sömn, mediciner, alkohol eller andra droger?
 •  
Har du tappat intresset, lusten eller energin till att göra saker som du tidigare gjort?
 •  
Känner du dig ofta sjuk, ängslig, trött eller deprimerad?
 •  
Har du tappat kontakten med dina vänner, din familj eller dina grannar?
 •  
Har ditt självförtroende minskat och känner dig rädd för att du inte skulle klara dig själv?
Vad kan du göra åt detta? list_stigande.gif (54 bytes) upp
Psykisk och fysisk misshandel är ett allvarligt problem samt ett lagbrott. Det finns hjälp att få.
 •  
Psykisk misshandel är lika allvarligt som fysisk misshandel.   
 •  
Ta allvarligt på din och dina barns säkerhet.
 •  
Psykisk misshandel kan leda till fysisk misshandel eller döden.
 •  
Du bär inte någon skuld för din partners beteende.
 •  
Sök upp människor som du kan prata med och som kan stödja dig. Överväg att gå på rådgivning hos
exempelvis en kurator.
 •  
Sök någon som verkligen lyssnar på dig och som tar din situation på allvar. Ge inte upp om du inte hittar ”rätt” person på en gång, fortsätt att leta.
 •  
Du har rätt att fatta dina egna beslut, när du känner dig redo.
 •  
Att arbeta sig igenom och ur all form av misshandel tar tid, ge dig själv den tid du behöver.
 •  
Lita på dig själv och dina erfarenheter. Tro på din egen styrka. Kom ihåg att du själv har den bästa kunskapen och styrkan, och att du redan har verktygen som du behöver för att överleva.
Vart kan du vända dig? list_stigande.gif (54 bytes) upp
 •  
Kvinnojouren är till för dig och dina barn. Kvinnojouren tar emot kvinnor som är psykiskt och/eller fysiskt     misshandlade. När du ringer kvinnojouren kan du vara anonym. Kvinnorna i Jouren har tystnadslöfte. Kolla din
lokala telefonkatalog eller besök www.roks.se eller www.kvinnojour.com på Internet för att finna en jour nära dig.
 •  
Den som utsatts för våld kan vända sig till närmaste vårdcentral, sjukhusets akutmottagning, kvinnoklinikmottagning eller psykmottagning för att få Läkarvård eller psykiatrisk hjälp.
 •  
Dina eventuella skador bör du så snart som möjligt få dokumenterade för att på bästa sätt kunna ta tillvara dina rättigheter.
 •  
Terrafem är en rikstäckande internationell kvinnojour dit du kan ringa om du har annat hemspråk än svenska. Tel 020-52 10 10.
 •  
Polisen har special utbildad personal för hjälp vid anmälan. Du kan vända dig till närmaste polisstation. En anmälan kan också göras muntligen på telefon eller genom att skriva ett brev.
 •  
Om du överväger att lämna din partner kan det vara en bra idé att kontakta och rådgör med en advokat, speciellt om du har barn. Kolla med ditt försäkringsbolag om din hemförsäkring innefattar en rättsskyddsförsäkring, om inte finns möjlighet till sk rättshjälp där staten kan hjälpa dig med den kostnad detta medför. Frågor om rättshjälp kan besvaras av den advokat du kontaktar. Innan du anlitar en advokat bör du kontakta advokat samfundet tel 08-459 03 00 för att försäkra dig om att  det inte finns någon anmärkning på advokaten.
 •  
Mer information finner du under rubriken Samhällsinformation. Lokal information om vart du kan vända dig för hjälp finner du under rubriken ”Lokal kontaktlista” i slutet av detta dokument.
Samhällsinformation list_stigande.gif (54 bytes) upp
Den text som finns under denna rubrik är korta sammanfattningar. I texten kommer hänvisningar att ges och du uppmanas att ta kontakt med dessa för mer utförlig information om det område du är intresserad av. En lista med aktuella lokala telefonnummer och adresser för Örnsköldsviks kommun kommer i slutet av texten.
Lagar i Sverige list_stigande.gif (54 bytes) upp
Svenska lagar gäller för alla som vistas i Sverige.Kvinnan och mannen har i Sverige lika rätt inför lagen. I Sverige har kvinnan rätt att säga nej till sexuellt umgänge. Detta gäller även inom äktenskapet. Könsstympningar som kvinnlig omskärelse är inte tillåten i Sverige utan bedöms som misshandel.

Många länder gör skillnad på aga, våld och misshandel. Aga och konfliktlösning med våld är accepterat i många länder. I Sverige är det varken tillåtet att hota eller slå sin kvinna eller sina barn, sådant klassas som misshandel. Ett slag med öppen hand mot en människas kind eller ett hot om detta bedöms som misshandel.


Våld för att uppfostra barn accepteras inte i Sverige, utan bedöms som misshandel.Misshandel, grov kvinnofridskränkning, sexualbrott, olaga hot, ofredande etc. är brott som regleras i Brottsbalken och kan ge fängelse som påföljd. För mer information kan du vända dig till din lokala polisstation, se www.polis.se.

Uppehållstillstånd list_stigande.gif (54 bytes) upp
Permanent uppehållstillstånd kan man få efter två år.

När en kvinna kommer till Sverige med anledning av att hon har en relation med en person som bor i Sverige får hon ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd lämnas bara om förhållandet består. Om förhållandet tar slut inom två år efter att hon fått uppehållstillstånd måste hon lämna Sverige. Nu finns det ett undantag från denna regel:

Uppehållstillstånd kan ges till kvinnan om förhållandet har upphört inom två år på grund av att hon eller hennes barn varit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld i förhållandet. Här är det väldigt viktigt att våldet finns väl dokumenterat på något vis, till exempel genom vittnen, läkarbesök eller polisanmälan. En kvinna som ännu inte beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige och som utsätts för våld ska kunna lämna sin partner utan att riskera att bli avvisad från Sverige.För mer information vänd dig till Migrationsverket tel 011-15 60 00 eller på www.migrationsverket.se.


Om du vill lämna din partner
list_stigande.gif (54 bytes) upp
Om du överväger att lämna din partner kan det vara en bra idé att kontakta och rådgöra med en advokat, speciellt om du har barn. Kolla med ditt försäkringsbolag om din hemförsäkring innefattar en rättsskyddsförsäkring, om inte finns möjlighet till s.k. rättshjälp där staten kan hjälpa dig med den kostnad detta medför. Frågor om rättshjälp kan besvaras av den advokat du kontaktar. Umeå Juridikjour ger kostnadsfri rådgivning tisdagar 18-21 på

tel 090-77 97 00.

Terrafem har även dom en juridik jour med tio jurister med utländsk härkomst och tillsammans talar dom femton olika språk. Om du vill komma i kontakt med någon av dessa ringer du Terrafems journummer tel 020-52 10 10 och tala om vilket språk du vill ha juridisk hjälp på så återkommer dom till dig senare. Innan du anlitar en advokat bör du kontakta advokatsamfundet tel.:08/459 03 00 för att försäkra dig om att det inte finns någon anmärkning på advokaten.


Äktenskapsskillnad – skilsmässa
list_stigande.gif (54 bytes) upp

Gemensam ansökan
Är du gift men vill skilja dig från din man skall du vända dig till tingsrätten. Där kan ni, om ni är överens, fylla i en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och skicka den, tillsammans med personbevis för äktenskapsskillnad från skattemyndigheten, till tingsrätten. I samband med att du/ni lämnar in ansökan skall ni betala en ansökningsavgift. När du gör inbetalningen bör du ange era namn och personnummer. Besked om avgift och kontonummer för insättning av avgiften kan ni få från Tingsrätten där du/ni är folkbokförda.

Om bara en av er vill skiljas list_stigande.gif (54 bytes) upp
Om det är så att det endast är en av er som vill skiljas skall du vända dig till den lokala skattemyndigheten för att få ett personbevis för äktenskapsskillnad. Därefter skriver du ett brev till Tingsrätten där du uppger vem du vill skilja dig ifrån och dennes namn och personnummer. Därefter är det samma turordning som gäller vid en gemensam ansökan.


Med barn
list_stigande.gif (54 bytes) upp
Finns det barn under 16 år i er familj, eller om båda makarna begär betänketid, kan inte tingsrätten döma till äktenskapsskillnad mellan er förrän en betänketid om minst sex månader förflutit. När ni lämnat in ansökan kommer ni att få ett meddelande från tingsrätten. I detta står det vilken dag som betänketiden börjar och vilka dagar som är den första respektive den sista dagen som ni kan fullfölja ansökan och tingsrättens målnummer. För att fullfölja äktenskapsskillnaden skall ni på nytt, efter betänketiden, skicka in en ansökan samt nya personbevis till tingsrätten där det framgår att ni fortfarande vill skiljas.

Om inte någon av er fullföljer ansökan inom ett år från det att betänketiden börjat, avskrivs målet hos tingsrätten och ni är då fortfarande gifta med varandra.


Utan barn list_stigande.gif (54 bytes) upp
Tingsrätten kan döma till äktenskapsskillnad mellan er utan betänketid om det inte finns barn under 16 år i familjen eller om ni lever åtskilda sedan minst två år, oavsett om ni har barn under 16 år eller inte. Om ni levt åtskilda sedan minst två år måste ni kunna styrka
detta genom exempelvis ett utdrag från folkbokföringen.

Personbevis för skilsmässa beställer du på ditt lokala skattekontor eller på Skattemyndighetens servicetelefon tel 020-567 000. Tänk på att om du beställer ditt personbevis på telefonen så kommer det att skickas hem till din folkbokförda adress.

Ansökan om äktenskapsskillnad kan du beställa från Tingsrätten eller ta hem den på www.dom.se under rubriken ”blanketter” hittar du denna ansökan.

För mer information om detta kontakta den Tingsrätt eller ditt lokala skattekontor där du är folkbokförd eller besök www.dom.se  samt www.rsv.se  på internet.


Dokumentation av skador
list_stigande.gif (54 bytes) upp
Om du utsatts för ett brott bör du så snart som möjligt få dina eventuella skador dokumenterade. Detta gör du lämpligast genom att vända dig till närmaste vårdcentral, sjukhusets akutmottagning, kvinnoklinikmottagning eller psykmottagning. Inom sjukvården kan du räkna med att mötas av människor som har erfarenhet av denna sorts skador. Du kommer att ges möjlighet att ENSAM tala med personalen om det som hänt. Personalen har tystnadsplikt. Om det behövs, kan en kvinnlig tolk tillkallas. Inom sjukvården skall du även erbjudas möjlighet att få kontakt med en kurator. Du har även möjlighet att få stöd av någon från kvinnojouren under din undersökning. Dessa kvinnor har tystnadslöfte.

Telefonnummer och besöksadress till närmaste sjukhus får du om du ringer nummerupplysningen på tel 118 118. I nödsituation ring 112.Polisanmälan
list_stigande.gif (54 bytes) upp
Om du blivit utsatt för något brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Polisanmälan kan kännas som ett stort steg som du kanske inte är beredd att ta just nu men du kanske vill göra en anmälan om, till exempel, ett eller två år. Det är då viktigt att du har så mycket som möjligt dokumenterat från det som tidigare hänt. Detta kan ge din berättelse ytterligare styrka. Polisen har specialutbildad personal för hjälp vid anmälan. Du kan vända dig till närmaste polisstation. En anmälan kan också göras muntligen på telefon eller genom att skriva ett brev.


Du är inte skyldig att anmäla ett brott, men det är ofta nödvändigt för att du skall kunna ta tillvara dina rättigheter.När du polisanmäler ett brott görs det en polisutredning, en förundersökning. Om polisen inte har förhört dig tidigare när du gjorde anmälan så kommer dom att göra det nu. Förhör kommer också att ske med den som är misstänkt för brottet. Om det finns några vittnen till det som inträffat kommer även dom att förhöras.Du får ha med dig en stödperson vid detta förhör under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Du bestämmer själv om du har behov av en stödperson och vem det skall vara. Om du inte känner någon som kan följa med, kan du vända dig till kvinnojouren, brottsofferjouren eller socialtjänsten i din kommun. Dom kan då hjälpa dig. Om du har språksvårigheter har du rätt till kvinnlig tolk under hela förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Mer information kan lämnas av din lokala polisstation eller på www.polis.se . I nödsituation ring 112.


Brottsofferjouren
list_stigande.gif (54 bytes) upp
Brottsofferjourernas Riksförbund – BOJ är en ideell organisation. BOJ har drygt 100 lokala jourer som täcker landets samtliga polisdistrikt. Som brottsoffer kan du kostnadsfritt få råd och stöd av jourerna, någon att tala med om det du utsatts för, en stödperson. Du kan också få hjälp med myndighetskontakter och vägledning genom rättsprocessen. Ett flertal brottsofferjourer har dessutom utbildade vittnesstöd, som hjälp och trygghet för målsäganden (brottsoffret) och vittnen som kallats till tings- eller hovrätt. Stödpersonerna och vittnesstöden, som är noga utvalda, har avgett tysthetslöfte. Mer information lämnas av Brottsofferjouren tel 0200-21 20 19 eller på Internet www.boj.se.

Brottskadeersättning
list_stigande.gif (54 bytes) upp
Om du utsatts för misshandel, sexuella övergrepp, ofredande, olaga hot eller något annat brott mot din person kan du ha rätt till ekonomisk ersättning, så kallad brottskadeersättning. Om den person som utsatt dig för brott inte har förmåga att betala skadestånd och om det inte finns någon försäkring som täcker skadorna, kan du ha rätt till ekonomisk kompensation från staten, så kallad brottskadeersättning. Den rätten kan också finnas om gärningsmannen är okänd. Brottskadeersättningen avser främst personskador och kränkning. Brottet ska i regel vara polisanmält. Mer information lämnas av Brottsoffermyndigheten tel 090-70 82 00 eller på www.brottsoffermyndigheten.se.

Kvinnojouren
list_stigande.gif (54 bytes) upp
Kvinnojouren är till för dig och dina barn. Kvinnojouren tar emot kvinnor som är psykiskt och/eller fysiskt misshandlade. Kvinnojouren har flera års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som är eller har varit utsatta för våld.Målet med kvinnojourens verksamhet är att hjälpa, skydda och stötta misshandlade och hotade kvinnor som söker hjälp. De kvinnor som du möter på kvinnojouren har tystnadslöfte och får inte prata om dig eller din familj till någon utanför jouren. Du kan även vara anonym. Om du vänder dig till kvinnojouren kan dom bland annat hjälpa dig med övernattning/skyddat boende i en lägenhet som finns någonstans i din stad.. Det finns även möjlighet att förflyttas till annan kvinnojour inom Sverige om det finns anledning för dig att lämna din hemstad. För att hitta en kvinnojour nära dig kan du kontakta socialtjänsten i den kommun du befinner dig, dom kan då lämna upplysning om närmaste kvinnojour eller sök på Internet under www.roks.se, www.kvinnojour.com.

Terrafem
list_stigande.gif (54 bytes) upp
Terrafem är en rikstäckande internationell kvinnojour som är specialiserad på kvinnor med utländsk bakgrund. Du erbjuds där en möjlighet att tala på ditt eget språk med en kvinna med liknande kulturell bakgrund. Terrafem har idag kvinnor som, tillsammans, talar ca 35 olika hemspråk. Kvinnojouren kan förmedla kontakt med dem men du kan även själv ta kontakt med Terrafem på tel 020-52 10 10. Telefonsamtalen till Terrafem är gratis och syns inte på telefonräkningen. Även kvinnorna på Terrafem har tystnadslöfte. Mer information om Terrafem hittar du på www.terrafem.org.


Besöksförbud
list_stigande.gif (54 bytes) upp
Det förekommer att framförallt kvinnor misshandlas, hotas och trakasseras av sin nuvarande eller före detta make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. I Sverige har vi något som heter besöksförbud. Det innebär normalt att den som hotar och trakasserar dig förbjuds att besöka dig eller på något annat sätt ta kontakt med dig, till exempel per telefon, brev, genom bud, genom telegram, e-post, sms eller liknande. Besöksförbudet avser en viss tid, högst ett år, men kan förlängas med högst ett år i taget. Den som bryter mot besöksförbudet kan dömas till böter eller fängelse högst ett år. Om du vill att ett besöksförbud ska utfärdas eller har några frågor om detta kan du vända dig till din lokala polisstation eller närmaste Åklagarkammare.

Trygghetspaket
list_stigande.gif (54 bytes) upp
För en del kan situationen vara så allvarlig att ett trygghetspaket behövs. Paketet innehåller en mobiltelefon, överfallslarm och telefonsvarare. Detta paket ansöker man om att få hos polisen.

Adresskydd list_stigande.gif (54 bytes) upp
Om du på grund av hot eller andra trakasserier behöver skydda din adress eller person uppgifter kan du ansöka om det hos den lokala skattemyndigheten. Det finns två olika sätt att skydda din adress.

Sekretessmarkering list_stigande.gif (54 bytes) upp
Sekretessmarkering betyder att dina personuppgifter inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter i folkbokföringsregistret är vanligtvis offentliga och överförs dagligen till andra centrala myndigheter. Ansökan om sekretessmarkering inlämnas på det skattekontor där du är folkbokförd. Ansökan skall vara skriftlig och innehålla personnummer, namn och adress samt en utförlig redogörelse om varför du vill att dina personuppgifter sekretessmarkeras. De skäl som du uppger bör styrkas genom att hotbilden intygas från t ex social myndighet, polisen, dom eller beslut om besöksförbud från domstol eller åklagare. Ansökningsblankett finns hos varje skattekontor. Om du får sekretessmarkering har du möjlighet att få ett dolt abonnemang hos Telia, tel 020-55 66 44. Det är viktigt att du som har sekretessmarkering alltid anmäler flyttning och håller skattemyndigheten informerad om aktuell adress.

Kvarskrivning list_stigande.gif (54 bytes) upp
Kvarskrivning är ett annat sätt att skydda din adress. Ansökan om kvarskrivning skall vara skriftlig. Detta innebär att du efter ansökan kan beviljas att vara folkbokförd på din gamla folkbokförings ort i högst tre år. Vid kvarskrivning framgår inte din verkliga bostadsort i folkbokföringsregistret. Det som anges är istället att du blivit ”på församlingen skriven” och där adressen anges till skattekontoret på utflyttningsorten. Eftersom det är skattekontorets adress som visas kommer all post att sändas dit. Där har kontorets chef din nya adress väl förvarad och skickar din post till dig.
Ytterligare information om sekretessmarkering och kvarskrivning lämnas av den Lokala Skattemyndigheten där du bosatt eller besök www.rsv.se.

Ny identitet - Fingerade personuppgifter list_stigande.gif (54 bytes) upp
Vid hot om särskilt allvarlig förföljelse och då andra skydd inte är tillräckliga kan du under högst fem år leva under påhittade personuppgifter, det vill säga, nytt namn och personnummer. Ansökan om detta skydd görs hos Rikspolisstyrelsen. Mer information lämnas av Rikspolisstyrelsen tel vxl 08-40 11 000.

LOKAL INFORMATION OM ÖRNSKÖLDSVIK list_stigande.gif (54 bytes) upp

Örnsköldsviks kommun list_stigande.gif (54 bytes) upp
Inom Örnsköldsviks kommun finns olika instanser dit du/ni kan vända er för att få hjälp.


Rådgivningsbyrån
Om du har några frågor eller funderingar rörande missbruk i någon form kan du vända dig till Rådgivningsbyrån. Där har du möjlighet att vara anonym och du kan vanligtvis få en tid för ett personligt samtal, ensam eller tillsammans med anhörig, inom en vecka.


Rådgivningsbyrån erbjuder bland annat:
•    samtalskontakter enskilt, i familj eller i barngrupper
•    individuella behandlingsplaner

För mer information ring Rådgivningsbyrån tel 0660-888 30 eller 888 28.Viktoria öppenbehandling
list_stigande.gif (54 bytes) upp
Vid Viktoria öppenbehandling kan du få hjälp med missbruk och beroende av alkohol och droger/tabletter. Du får kunskaper om hur missbruk och beroende drabbar den enskilde och omgivningen.För mer information ring

tel 0660-888 31


Familjerådgivningen list_stigande.gif (54 bytes) upp
Familjerådgivningen är en fristående verksamhet, som
bygger på frivillighet och omfattas av absolut sekretess samt möjlighet att vara anonym. Verksamheten har ingen dokumentationsskyldighet.

Familjerådgivarens huvudsakliga uppgift är att medverka vid samtal som syftar till bearbetning av kriser och konflikter i par- och familjerelationer. För ytterligare information ring: 0660-886 87 eller 886 89.

Kvinnojouren Kvinnogemenskap i Örnsköldsvik list_stigande.gif (54 bytes) upp
Kvinnojouren är en ideelltarbetande förening som sedan 1983 finns i Örnsköldsvik. I många städer bedrivs verksamheten ”öppet”, men här i stan har vi dold verksamhet, alltså vår adress är skyddad. Kvinnor oavsett socialklass, nationalitet eller religiös tro utsätts för våld från män de känner. Kvinnojouren är till för att hjälpa och stödja dessa kvinnor, genom att lyssna, ge råd eller erbjuda henne boende i vår jourlägenhet.

Målet med vår verksamhet är att vi skall hjälpa, skydda och stötta misshandlade och hotade kvinnor som söker vår hjälp. Vårt arbete bygger på respekt och medmänsklighet, vi är inga manshatare men vi tar avstånd från vissa mäns handlingar.

Vi vill att de kvinnor som söker sig till oss skall känna sig respekterade, känna att de får den hjälp de behöver, känna sig stärkta som kvinna, inte känna sig påverkade utan stöttade i de beslut de tar beträffande en eventuell skilsmässa, polisanmälan eller liknande.

Som aktiv jourkvinna förbinder vi oss vid att aldrig yppa något som vi får kännedom om beträffande de kvinnor vi möter, till någon person utanför jourverksamheten.

Behöver du eller någon du känner råd eller hjälp så kontakta oss. Vi är anträffbara på telefon dygnet runt.

Tel 070-270 00 66 eller 0660-841 97,
e-post: ornskoldsvik.kvjour@gmail.com.


Lokal kontaktlista i Örnsköldsvik list_stigande.gif (54 bytes) upp

 •  
Kvinnojouren Kvinnogemenskap i Örnsköldsvik 070-270 00 66. Dygnet runt 0660-841 97, E-post ornskoldsvik.kvjour@gmail.com.
 •  
Polisen, Örnsköldsvik tel vxl 11414, Vardagar 09.00-15.00, torsdagar 09.00-18.00, Besöksadress: Nytorgsgatan 1, Örnsköldsvik. Fax 0660-793 23, e-post polis@ornskoldsvik.com
 •  
Örnsköldsviks sjukhus: vardagar 07.30-17.00, tel vxl 0660-890 00l. Akutmottagningen, dygnet runt 0660-891 34, 891 36. Kvinnoklinikens mottagning, vardagar 08.00-17.00, tel 0660-893 30. Psykklinikens mottagning, vardagar 08.00-17.00, tel 0660-897 00
 •  
Vårdcentraler: vardagar 08.00-17.00
     Ankaret, tel 0660-29 27 10
     Domsjö, tel 0660-29 26 20
     Själevad, tel 0660-575 60
     Bjästa, tel 0660-899 53
     Bredbyn, tel 0661-65 41 01
     Husum, tel 0663-199 20
 •  
Sjukvårdsrådgivning, dygnet runt, tel 1177
     Jourcentralen, tel 1177
     Jourtandläkare, tel 1177
 •  
Kommunens Individ- och familjeomsorg, vardagar, tel vxl 0660-880 00.
 •  
Kommunens familjerådgivning, tel 0660-886 87, 886 89
 •  
Kommunens rådgivningsbyrå, missbruksfrågor, tel 0660-888 30, 888 28
 •  
Kommunens integrationsenhet, tel 0660-880 00
 •  
Tingsrätten, Örnsköldsvik, tel 0660-873 50
 •  
Skattemyndigheten, Örnsköldsvik, tel vxl. 0771-778 778
Skattemyndighetens servicetelefon, tel 020-567 000
 •  
Brottsofferjouren, Örnsköldsvik, tel 0200-21 20 19
 •  
Brottsoffermyndigheten, tel 090-70 82 00
 •  
Terrafem, Rikstäckande internationell kvinnojour, tel 020-52 10 10
 •  
Umeå Juridikjour ger kostnadsfri rådgivning tisdagar och onsdagar, 18-21, på tel 090-77 97 00. Innan du anlitar en advokat bör du kontakta advokatsamfundet, tel 08-459 03 00 för att försäkra dig om att det inte finns någon anmärkning på advokaten. Kvinnojouren i Örnsköldsvik rekommenderar Marie Tors, Advokatfirman Abersten HB,tel 0660-153 75.
© örnsköldsviks kvinnojour 2004-04-26, tel 070-270 00 66 eller 0660-841 97, ornskoldsvik.kvjour@gmail.com