startsida vad är
kvinnojouren
lite om hur vi jobbar målet med verksamheten praktiska råd medlem länkar kontakta oss
Information

INFORMATION INFORMATION INFORMAÇION INFORMATION
INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION

I nödsituation ring
112

In case of emergency dial 112
Är du kvinna?
Lever du i ett förhållande som skrämmer dig?


Någon att prata med.
Du kan vara anonym.
Kvinnojouren 070-2700066
Socialtjänsten växel 0660-88000
Sjukhuset, Akuten 0660-89134, 89136
Närpolisen 11414
Terrafem,
Internationell kvinnojour
020-521010
Migrationsverket 0771-235235

Läs mer

Are you a woman?
Do you live in a relationship that frightens you?


Someone to talk to.
You can remain anonymous.
Womens´s Line 070-2700066
The social services 0660-88000
Hospital, Emergency room 0660-89134, 89136
Neighbourhood police 11414
International Women´s Line 020-521010

Läs mer

   

Kvinnojourens postgironummer:

66064-7
    Praktiska råd till kvinnor/tjejer som blir slagna

1. För dagbok

Anteckna varje gång han slår dig/hotar dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt/ händer

2. Berätta för någon
Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna släkting, kamrat el någon på arbetet. Även om du inte orkar göra

något åt saken just då finna det i alla fall någon som vet om vad som hänt/händer

3. Dokumentera skadorna
Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte orkar göra något åt situationen just nu finns detta kvar den dagen du gör en anmälan till polisen


4. Tro inte på att det aldrig ska hända igen. Ordna en reträttväg så du kan ge dig av när som helst på dygnet, t ex kvinnojouren/tjejjouren, socialjouren, en väninnan en släkting. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.

5. Ring/e-posta till en kvinnojour/tjejjour. Där kan du prata med någon och få stöd. Telefonnummer står i telefonkatalogen och på ROKS hemsida under medlemsjourer och e- postadresser finner du även där. På jouren tror kvinnorna/tjejerna på vad du säger, de ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser. Tilltron till systerskapet och de erfarenheter vi gör som kvinnor ligger till grund för hela verksamheten och deras gemenskap som finns där varar ibland livet ut.

6. Gör en polisanmälan
Gör klart för mannen att du inte accepterar hans beteende. Mäns våld och pojkars våld mot kvinnor och tjejer är ett brott. Det är viktigt att polisanmäla misshandeln. Både för din egen skull och för att din man/kille ska inse att det är en kriminell handling han begår.
Kvinnor och tjejer som misshandlas kan redogöra för samma förlopp.
Här följer några tidiga tecken på att någonting är fel.


Notera hans kvinno - tjejsyn
Lyssna när mannen/killen talar om kvinnor/tjejer i allmänhet, om hur kvinnor/tjejer klär sig, hur han värderar kvinnor/ tjejer, hur han värderar kvinnliga kollegor/ klasskamrater. Så kan du lägga märke till hans attityd till kvinnor och tjejer i allmänhet.

Se upp med svartsjuka
Män och killar som visar upp överdriven svartsjuka har starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om han gör dig ansvarig för sina känslor eller om du känner dig tvungen att stanna hemma från firmafesten/tjejfesten enbart på grund av hans attityd. Då styr hans behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.

Våldsam mot ting
Mannen och killen som får raserianfall och slår sönder dina saker i hemmet. Kanske kastar han porslin eller sparkar sönder dörrar. Detta är våldshandlingar som är ägnade åt att skrämma.

Isolering
När isoleringen börjar kan man se ett mönster i mannens/killens agerande. Exempelvis skjutsar han henne till och från jobbet/skolan. Hon får jobba, men helst inte heltid. Istället ska hon tillbringa mer i med honom. Han låter henneinte få gå på firmafesten eller träffa arbets- eller klasskamrater utanför jobbet eller skolan. Hon tappar kontakten med sina väninnor, eftersom han inte vill att hon ska träffa dem. Han förbjuder henne sällan direkt, men genom att bli sur och känslokall visar han vad han tycker.

Den totala kontrollen
I början handlar det om att han ska bestämma i alla situationer. Även om det handlar om hennes liv. Han beslutar vad de ska göra och vad de ska prata om. Efter ett tag får hon inte tycka som hon vill och tillslut omfattat hans kontroll allt hon tycker, tänker och gör. Hennes livsutrymme krymper.

Text tagen ur foldern "Praktiska råd till kvinnor som blivit slagna".
© örnsköldsviks kvinnojour 2004-04-26, tel 070-270 00 66 eller 0660-841 97, ornskoldsvik.kvjour@gmail.com