startsida vad är
kvinnojouren
lite om hur vi jobbar målet med verksamheten praktiska råd medlem länkar kontakta oss
Information

INFORMATION INFORMATION INFORMAÇION INFORMATION
INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION

I nödsituation ring
112

In case of emergency dial 112
Är du kvinna?
Lever du i ett förhållande som skrämmer dig?


Någon att prata med.
Du kan vara anonym.
Kvinnojouren 070-2700066
Socialtjänsten växel 0660-88000
Sjukhuset, Akuten 0660-89134, 89136
Närpolisen 11414
Terrafem,
Internationell kvinnojour
020-521010
Migrationsverket 0771-235235

Läs mer

Are you a woman?
Do you live in a relationship that frightens you?


Someone to talk to.
You can remain anonymous.
Womens´s Line 070-2700066
The social services 0660-88000
Hospital, Emergency room 0660-89134, 89136
Neighbourhood police 11414
International Women´s Line 020-521010

Läs mer

   

Kvinnojourens postgironummer:

66064-7
    Målet med verksamheten
Målet med vår verksamhet är att vi skall hjälpa, skydda och stötta misshandlade och hotade kvinnor som söker vår hjälp. Vårt arbete bygger på respekt och medmänsklighet, vi är inga manshatare men vi tar avstånd från vissa mäns handlingar. Vi vill att de kvinnnor som söker sig till oss skall känna sig respekterade, känna att de får den hjälp de behöver, känna sig stärkta som kvinna, inte känna sig påverkade utan stöttade i de beslut de tar beträffande ev skilsmässa, polisanmälan och liknande. Som aktiv jourkvinna förbinder vi oss vid att aldrig yppa något som vi får kännedom om beträffande de kvinnor vi möter, till någon person utanför jourverksamheten.
© örnsköldsviks kvinnojour 2004-04-26, tel 070-270 00 66 eller 0660-841 97, ornskoldsvik.kvjour@gmail.com