startsida vad är
kvinnojouren
lite om hur vi jobbar målet med verksamheten praktiska råd medlem länkar kontakta oss
Information

INFORMATION INFORMATION INFORMAÇION INFORMATION
INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION

I nödsituation ring
112

In case of emergency dial 112
Är du kvinna?
Lever du i ett förhållande som skrämmer dig?


Någon att prata med.
Du kan vara anonym.
Kvinnojouren 070-2700066
Socialtjänsten växel 0660-88000
Sjukhuset, Akuten 0660-89134, 89136
Närpolisen 11414
Terrafem,
Internationell kvinnojour
020-521010
Migrationsverket 0771-235235

Läs mer

Are you a woman?
Do you live in a relationship that frightens you?


Someone to talk to.
You can remain anonymous.
Womens´s Line 070-2700066
The social services 0660-88000
Hospital, Emergency room 0660-89134, 89136
Neighbourhood police 11414
International Women´s Line 020-521010

Läs mer

   

Kvinnojourens postgironummer:

66064-7
    Lite om hur vi jobbar
Vi arbetar tillsammans i jourgrupper. Innan vi börjar som jourkvinna går vi en studiecirkel på ca 10 träffar. Avsikten med studiecirkeln är att forma en jourgrupp som skall lära känna varandra men vi skall även lära oss hur man arbetar praktiskt med jourarbetet, vilka problem vi kan möta, vilka professionella vi kan ta hjälp av. Varje jourgrupp har jour en vecka var. Vi börjar en torsdagskväll och den kvällen samlas gruppen i lägenheten för att planera jourveckan. Vi tittar även till lägenheten, tvättar, städar osv.
© örnsköldsviks kvinnojour 2004-04-26, tel 070-270 00 66 eller 0660-841 97, ornskoldsvik.kvjour@gmail.com