startsida vad är
kvinnojouren
lite om hur vi jobbar målet med verksamheten praktiska råd medlem länkar kontakta oss
Information

INFORMATION INFORMATION INFORMAÇION INFORMATION
INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION

I nödsituation ring
112

In case of emergency dial 112
Är du kvinna?
Lever du i ett förhållande som skrämmer dig?


Någon att prata med.
Du kan vara anonym.
Kvinnojouren 070-2700066
Socialtjänsten växel 0660-88000
Sjukhuset, Akuten 0660-89134, 89136
Närpolisen 11414
Terrafem,
Internationell kvinnojour
020-521010
Migrationsverket 0771-235235

Läs mer

Are you a woman?
Do you live in a relationship that frightens you?


Someone to talk to.
You can remain anonymous.
Womens´s Line 070-2700066
The social services 0660-88000
Hospital, Emergency room 0660-89134, 89136
Neighbourhood police 11414
International Women´s Line 020-521010

Läs mer

   

Kvinnojourens postgironummer:

66064-7
    Kontakta oss!
Behöver du, eller någon du känner, råd eller hjälp så kontakta oss. Vi är anträffbara på telefon dygnet runt.

Telefon 070- 270 00 66 eller 0660-841 97

E-post ornskoldsvik.kvjour@gmail.com
© örnsköldsviks kvinnojour 2004-04-26, tel 070-270 00 66 eller 0660-841 97, ornskoldsvik.kvjour@gmail.com