เหตุด่วนโทร 112


 

คุณเป็นผู้หญิงหรือเปล่า?

อู่ยในชีวิตคู่ทีทําให้คุณกลัว?

 

 

ต้องการคนคุยด้วยใหม่?

คุณใม้ต้องบอกชือจริงของคุณ

 

 

สมาคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้หญิง 070-2700066

โซเซีอว socialtjänsten 0660-88000

โรงพยาบาลแพนกฉุกเฉิน 0660-89134. 89136

ตํารวจใก้ลบ้านคุณ 11414

Terrafem 020-521010

 

คุณเป็นผู้หญิงใช่ไหม?

คุณมีชีวิตคู่ซึ่งทําให้คุณกลัวใช่ไหม?

 

มีผู้หญิงหลายคนมีความรู้ว่าเมื่อถูกทําร้ายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากกับการเปิดเผย ยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ถูกทําร้ายทางจิตใจ

บุคคลที่ประสบกับการถูกทําร้ายทางจิตใจมีความคิดว่านั้นเป็นเรื่องหนักหนาจริงๆ เพราะว่าการป่วยทางจิตใจไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เหมือนกับผู้ที่ถูกทําร้ายทางร่างกายที่ยังมีรอยชํ้าหรือบาดแผลให้เห็น

ผู้หญิงที่ประสบกับการถูกทําร้ายทางจิตใจมีความคิดว่าปัญหาชีวิตเช่นนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มาก แต่คนรอบค้างมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่


คําถามข้างล่างนี้อาจจะช่วยคุณได้ถ้า้คุณคือผู้ที่ถูกทําร้าย

มีข้อแนะนําว่าคุณควรจะทําอย่างไรถ้าคุณเจอกับปัญหาเหล่านี้

พร้อมกันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณจะหาดูได้ตามหัวข้อนี้

 

กรณีของคุณเป็นอย่างไร?

*คุณรู้สึกว่ามีอะไรที่ผิดปกติในชีวิตคู่ของคุณแต่คุณไม่สามารถอธิบายได้ี?

*คุณรู้สึกว่าแฟนของคุณควบคุมคุณอยู่เสมอ?

*คุณรู้สึกว่าแฟนของคุณไม่เห็นคุณค่าของความคิคและไม่สนใจในความรู้สึกของคุณว่าคุณจะรู้

สึกอย่างไร?

*เมื่อมีการโต้เถียงกันแฟนของคุณจะทําทุกอย่างเพื่อจะให้เขาเป็นผู้ชนะดังนั้นเขาก็อาจจะพูดดู

ถูกคุณ หรือขู่ให้คุณกลัว?

*ถ้าคุณคุยกับคนอื่นแฟนของคุณจะโกรธหรือไม่พอใจ และจะกล่าวหาว่าคุณนอกใจเขา?

*คุณมีความรู้สึกว่าคุณจะทําอะไรก็ตามดูเหมือนว่าไม่ถูกตาแฟนของคุณสักอย่าง?

*ถ้าแฟนของคุณตบตีคุณ เขาก็จะโทษว่าเป็นความปิดของคุณ?

*แฟนของคุณบอกกับคุณว่าไม่มีใครที่ไหนที่จะต้องการคุณ

หรือบอกว่าคุณควรจะดีใจที่เขารับเลี้ยงดูแลคุณ?

*คุณจะต้องรายงานแฟนของคุณเสมอไม่ว่าคุณจะทําอะไร?

*ถ้า้คุณกลับบ้านช้านิดหน่อยคุณก็จะกลัวว่าแฟนของคุณจะมีปฎิกริยาอย่างไร?

*เมื่อใดที่คุณพยายามที่จะพูดกัับแฟนของคุณเกี่ยวกับปัญหาของพวกคุณ เขาก็จะด่าว่าคุณ

อย่างเช่นว่า ยายแกขี้บ่น, ปัญญาอ่อน, ผู้หญิงไม่ดี?

*แฟนของคุณพยายามพูดอย่างไรก็ได้ที่จะให้คุณไม่ไปทํางาน หรือ ไม่ไปโรงเรียน หรือแม้แต่

การไปเรียนภาษาสวีดิช?

*แฟนของคุณขู่จะขอหย่าจากคุณ หรือจะส่งคุรกลับประเทศของคุณ?

*ถ้าคุณจะใช้จ่ายเงินคุณจะต้องมีรายละเอียดให้เขาดูทุกบาททุกสตางค์ หรือไม่แฟนของคุณ

ก็บอกว่าคุณไม่มีสิทธิใช้จ่ายเงิน?

*คุณยินยอมร่วมเพศกับแฟนของคุณทั้งๆที่คุณไม่ต้องการ เพราะคุณกลัวว่าเขาจะโกรธ?

*หลังจากทะเลาะกันแล้วแฟนของคุณก็จะมาทําดีกับคุณโดยการร่วมเพศ?

*แฟนของคุณขู่คุณว่า ถ้าคุณทิ้งเขาไปคุณจะไม่ได้เจอกับลูกของคุณอีกเลย?

*ถ้าคุณโทรศัพท์คุยกับเพื่อนผู้หญิง แฟนของคุณก็จโกรธ?

*แฟนของคุณจะโทษคุณเสมอไม่ว่าจะผิดด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม?

 

 

คุณมีความรู้สึกอย่างไร?

 

*ยากทีจะตัดสินใจเองเพราะความกลัว

*ทําทุกอย่างเพ่ือไห้เขาพอใจเพราะไม่อยากไห้เขาเกิดความไมไห

*ขอโทษไห้คนอืนแทนแฟของคุณเวลาเขาทัาผิด

*ขี้ลืม,งง หรือไม่อาจจะตังสมาธิได้

*มีสิงปิดปกติไนบ้านหรือเปล่าอย่างเช่น อาหาร,การนอน,ยา,สุราหรือยาเสพติด

*ไม่มีพลังกําลังใจทีจะทําสิงทีคุณเคยทํามาแต่ก่อน

*รู้สึกป่วยไม่สบาย,เศร้า?

*ไม่มีการติดต่อกับเพือนๆญาติพีน้องหรีอเพือนบ้าน

*ไม่มักําลัง พลังในชีวิต และกลัวทีจะอยู่คนเคียวไม่รอด

คุณจะทําอย่างไรได้บ้าง?

*การถูกทํารายทังทางรางกายและทางจืตใจเป็นปัญหาใหญ่และก็ผิดกฎหมาย มีความช่วยเหลือไห้คุณได้

*การถูกทํารายทางจืตใจเป็นปัญหาใหญพอกับการถูกทํารายทางรางกาย

*ตวามปลอดภัยของคุณและลูกของคุณต้องดูแลไห้ดี

*การถูกทํารายทางจืตใจอาจจะเกิดไปถึกการถูกทํารายทาง กายและถึกความตายได้

*ไม้ไช้ความผึดของคุณในการกระทําของแพนคุณ

*หาคนคุยด้วยและทีช่วยคุณได้

*หาคนทีพังและเข้าใจในกรณีของคุณว่ามันเป็นเรืองร้ายแรง ไม้ต้องท้อใจถ้าหาไม่เจอทันที

*คุณมีสิทธ์ทีจะตัดสินใจด้วยตัวเองและถ้าพร้อมทีจะเอาตัวเองออกจากเหน์การนี้ก็ใช้เวลาเท่าที

ต้องการ

*ไว้ว่างใจในตัวเองในกําลังความแข็งแรงของคุณเอง

*จําไว้ว่าคุณสามารถทีพาตัวคุณเองพานพ้นสิ้งเลวร้ายนี้ได้และคุณมีพลังทีจะเอาชีวืตนี้รอด

 

ข้อมูลเพืมเติมหาไค้ที

Samhällsinformation

ข้อมูลในสามาคมสังคมท้องถิ่น


ข้อมูลประจําท้องถึน ว่าคุณจะหาความช่วยเหลือได้ทีใหนคุณหาได้ที “Lokal kontaktlista”

ด้านหลังสุด

 

คุณจะหาความช่ายเหลือได้ทีใหน่?

 

สมาคมสงเคราะห์ช่ายเหลือยผู้หญิงช่วยคุณและลูกของคุณได้สมาคมสงเคราะห์ช่ายเหลือยผู้

หญิงรับช่วยผู้หญิงทีถูกทํารายทางจืตใจหรือทางรางกาย เวลาคุณโทรไปทีสมาคมสงเคราะห์ช่ายเหลือยผู้หญิง คุณไม้ต้องบอกชือจริงของคุณ พนักงานที

สมาคมสงเคราะหไม่สามารถเปีดเผยข้อมูลของคุณให้คนอืนได้ ดูในสมุดโทรศัพย์หรือไม้ก็เข้าไปดูได้ที www.roks.se , www.kvinnojour.com ทางอินเตอ์รเน็ท คุณสามารถหาสมาคมสงเคราะหใก้ลบ้านคุณ

 

คนทีถูกทําร้ายทางรางกายสามารถติดต่อกับคลินนิคใก้ลบ้านคุณ,โรงพยาบาลแพนกฉุกเฉิน, คลินนิกแม่และเด็ก หรือไม่ก็คลินนิกแพนกโรกจิตเพือต้องการความช่วยเหลือ

 

ถ้ามีบาลแผลอะไรก็ต้องแจ้งลายละเอียดไห้หมดเพือความถูกต้องและยุติธรรมของคุณ

 

Terrafem เป็นสายนานาชาติของสมาคมสงเคราะห์ช่ายเหลือยผู้หญิง ทีคุณสามารถโทรไปหาและมีพนักงานทีพูดหลายภาษานอกจากภาษาสวีเดน เบอร์ 020-521010

 

ทางสถานีตํารวจมีพนักงานทีเชียวชาญในกรณีนี้และสามารถช่วยคุณได้เวลาคุณโืทรแจ้งความ ติดต่อกับสถานีตํารวจใก้ลบ้านคุณการแจ้งความทําได้ทั้งทางโทรศัพยหรือเขืยนจดหมายส่ง

 

ถ้าคุณคิดทีจะที้งแฟนของคุณ คุณอาจจะต้องติดต่อและปรึกษากับทนายความโดยเฉพาะถ้าคุณมีลูก ติดต่อกับบริษท์ประกันภัยเกียวกับประกันทีบ้าน การประกันค้มครองตัวทีถูกกฎหมาย ถ้าไม้มีความช่วยเหลือทีทางรัฐจะเสียค่าใช้จ่ายให้คุณก็สามารถปรึกษากับทนายความของคุณ

ก่อนทีคุณจะจ้างทนายความครจจะติดต่อกับกรมทนายความ ทีเบอร์ 08-4590300เพือให้แน่ใจว่าทนายความถูกต้องและไม่มีความปรกพร่องอะไร

 

Samhällsinformation

ข้อมูลในสามาคมสังคมท้องถิ่น

 

ขอมูลข้างล่างเป็นการสรุปย่อของขอมูลต่างๆ

และก็มีคําแนะนําและสามาคมทีคุณสามารถติดต่อ

 

กฎหมายในสวีเดน

 

กฎหมายในสวีเดนไห้สิทธฺทุกคนทีอู่ยในสวีเดน ทั้งผุ้หญิงและชายทีอู่ยในสวีเดนมีสิทธ์พอกัน ในสวีเดนผู้ัหญิงมีสิทธ์ฺทีจะปติเสษจะไม่สุงสิงด้วย แม้แต่เป็นสามีภรรยากัน

หลายประเทศทีเยกความแตกต่างระหว่างการตีหรือการถูกทํารายทางรางกาย

ในสวีเดนเป็นการผิดกฎหมายถ้ามีการตีหรือขู้ภรรยาหรือลูก แม้แต่การสั่งสอนเด็กว่าจะลงโทษเวลาทําผิดก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายในสวีเดน

เผือข้อมุลเพิมเติมคุณสามารถติดต่อได้กับสถานีตํารวจใก้ลบ้านคุณหรือทางอินเตอร์เน็ทได้ที

www.polis.se

 

อนุญาติขออู่ยในประเทศ

 

ผู้หญิงทีเข้ามาในประเทศสวีเดนเผือทีจะมาอู่ยกับคนสวีเดนจะได้อนุญาติให้อู่ยในสวีเดนแต่เป็น

เวลาจํากัด่และถ้าชีวิตคู้ยังคงดีอู่ยใบอณุญาติก็จะออกให้ใหม่ แต่ถ้าเลิกกันก่อนสองปีและได้ใบอณุญาติในสวีึเดน ผู้หญิงก็ต้องออกจากสวีเดน

ใบอณุญาติได้อู่ยในสวีเดนตลอดชืพจะขอได้หลังจากทีผู้หญิงได้อู่ยในสวีเดนมากกว่าสองปี

 

ขูอมูลเพิมเติมหาได้ที ด่านตรวจคนเข้าเมืองใก้ลบ้านคุณ หรือเบอร์ 011-15 60 00

www.migrationsverket.se

 

ถ้าคุณอยากจะทิ้งแฟนของคุณ

 

ถ้าคุณคิดทีจะที้งแฟนของคุณ คุณอาจจะต้องติดต่อและปรึกษากับทนายความโดยเฉพาะถ้าคุณมีลูก ติดต่อกับบริษท์ประกันภัยเกียวกับประกันทีบ้าน การประกันค้มครองตัวทีถูกกฎหมาย ถ้าไม้มีความช่วยเหลือทีทางรัฐจะเสียค่าใช้จ่ายให้คุณก็สามารถปรึกษากับทนายความของคุณ

ทางกรมทนายความที Umeå สามารถและขอควาทปรึกษาได้ฟรีทุกวันพุธเวลา 18-21
ทีเบอร์ 090-77 97 00

 

Terrafem เป็นสายนานาชาติของสมาคมสงเคราะห์ช่ายเหลือยผู้หญิง และมีทนายความทีนันสิบคนทีมาจากต่างประเทศและพูดได้มากกว่าสิบห้าภาษาคุณสามารถติดต่อได้ทีเบอร์ 020- 52 10 10 และขอทนายในภาษาของคุณ

ก่อนทีคุณจะจ้างทนายความครจจะติดต่อกับกรมทนายความ ทีเบอร์ 08-4590300เพือให้แน่ใจว่าทนายความถูกต้องและไม่มีความปรกพร่องอะไร

 

การหย่า

 

ยืนคําขอร้องด้วยกัน

ถ้าคุณแต่งกานแล้วและต้องการหย่าจากสามีของคุณก็ต้องติดต่อกับศาส ถ้าคุณตกลงด้วยกันก็ยืนคําขอด้วยกันและส่งเอกสารพร้อมกับรายละเอียดเบอร์ประจําตัวประชา

ชนจาก สถานักสัมภากรพ์ไปให้ทีศาส ถ้าคุณไม่ส่่งเอกสารคุณจะต้องจ่ายค่าเรีองใบคําขอ

เวลาคุณจ่ายต้องบอกชื่อของคุณทังสองและเบอร์ประจําตัวประชาชน

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและต้องจ่ายให้ใครคุณจะได้จากทางศาสทีคุณมีทีอู่ยทีนัน

ถ้าคุณหรือสามีคุณต้องการหย่าเอง

ถ้าคุณคนเดียวทีต้องการหย่าก็ต้องติดต่อกับกรมสัมภากรพ์ใกล้บ้านคุณและขอเบอร์ประจําตัว

ประชาชนและเอกสารใบหย่า หลังจากนันก็เขียนจดหมายไปให้ศาสและบอกรายละเอียดว่าคุณอยากจะหย่าจากใครโดยบอก

ชื่อและเบอร์ประจําตัวประชาชนของเขา


มีลูก


ถ้ามีลูกอายุตํ่ากว่า16ปีและทั้งคู้อยากจะขอเวลาคิดทบทวน ทางศาสก็ไม่สาม่รถทีจะดําเนินการหย่าระหว่างคุณทังสองได้ถ้าต้องการเวลาอย่างน้อยทีสุด

หกเดือนให้หลัง

หลังจากทีคุณยืนคําขอทางศาสจะติดต่อกลับไปทีคุณ ในเอกสารจะมีรายละเอียดว่าเริ่มจากวันให่นทีคุณขอเวลาคิด วันให่นทีเป็นวันแรกและวันสุดท้ายทีคําขอร้องจะเสร็จสมบรูณ์่และเบอร์คดี

เพีอทีจะทําเอกสารให้เสร็จหลังจากได้คิดทบทวนแล้วต้องส่งเอกสารและเบอร์ประจําตัวประชา

ชนไปทีศาสว่าคุณต้องการขอหย่ากัน ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่ทําเอกสารให้เสร็จภายในหนึ่งปีหลังจากขอเวลาคิดแล้วคดีจะถูกลบออกและคุณก็ยังเป็นสามี ภรรยากันอยู่

 

ไม่มีลูก

 

ทางศาสตกลงการขอคําข้อร้องการหย่าระหว่างสามี ภรรยาโดยไม่ให้เวลาการคิดทบทวนถ้าพวกคุณไม่มีลูกอายุตํ่ากว่า16ปีหรือพวกคุณไม้ได้อยู่ด้วยกันมาสองปีให้หลัง หรือแม้แต่คุณจะมีลูกอายุตํ่ากว่า16ปีหรือไม่ ถ้าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันสองปีให้หลังก็ต้องมีใบรับรองทีถูกต้อง

 

เบอร์ประจําตํวประชาชนเวลายืนคําขอร้องการหย่าขอ้ได้ทีกรมสัมภากรน์ท้องถิ่นหรือทีเบอร์

020- 567 000 ถ้าคุณขอเบอร์ประจําตัวประชาชนทางโทรศัพย์ทางกรมสัมภากรน์ก็จะส่งไปทีบ้านทีคุณแจ้งอยู่

 

เอกสารการขอร้องใบหย่าขอได้จากศาส หรือ www.dom.se ได้ทีไต้การขอเอกสาร

”blanketter”

 

ข้อมูลเพิมเติมสามารถติดต่อกับทางศาสหรือทางกรมสัมภากรน์ท้องถิ่นหรือไม่ก็ทางอินเตอร์เน็ท

www.dom.se, www.rsv.se

 

เอกสารเกียวกับความเสียหาย บาดเจ็บ

 

ถ้ามีคนทํารายคุณก็ต้องแจ้งความให้แร็วทีสุด ติดต่อกับคลินนิกใกล้บ้านคุณ โรงพยาบาลแพนกฉุกเฉิน คลินิกสตรีหรือคลินิกโรคจิต ในโรงพยาบาลคุณสบายใจได้ว่ามีคนช่วยเหลือทีชํานาจเกี่ยวกับกรณีนี้

คุณมีโอกาสทีจะได้คุยด้วยคชตัวคนเดียวกับพนักงานเกียวกับเรีองทีเกิดขึ้น

พนักงานไม่สามารถเปิดเผืยรายละเอียดของคุณให้คนอื่นฟัง ถ้าต้องการก็มีล่ามให้ช่วย คุณสามารถได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้หญิงได้เวลาหมอตรวจอาการของคุณและพวกเขาไม่สามารถเปิดเผือรายละเอียดอะไรได้

ถ้าคุณต้องการจะคุยด้วยกับใครสักคนก็มีให้คุณได้

 

เบอร์โทรไปทีโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณสามารถถามหาจากเบอร์บริการ 118 118

ฉุกเฉินโทร 112

 

แจ้งความ

 

ถ้ามีคนทําลายคุณก็ควรแจ้งความให้เร็วทีสุด มันอาจจะยากสําหรับคุณตอนแรกแต่บางทีคุณอยากจะแจ้งความทีหลังอีกหนึ่งหรือสองปี

มันก็สําคัญมากทีึคุณต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดเกียวกับเรีองทีเกิดขึ้น ทางตํารวจชํานาจเชียวชาณเกียวกับกรณีนี้และช่วยคุณได้ ติดต่อกับสถานีตํารวจใก้ลบ้านคุณ

คุณสามารถแจ้งความได้ทั้งทางโทีศัพย์หรือเขียนจดหมาย

 

คุณไม่จําเป็นต้องแจ้งความอะไรแต่ส่วนใหญ่การแจ้งความก็ช่วยให้คุณมีสิทธ์ในกรณีของคุณ

มากขึ้น ถ้าคุณแจ้งความทางตํารวจก็ต้องสํารวจแหต์การ ถ้าตํารวจไม่ได้สอบถามคุณแต่ก่อนเขาก็ต้องสอบถามคุณตอนนี้ ตํารวจก็สอบถามคนทีถูกต้องหาความ ถ้ามีพยานทางตํารวจก็ต้องสอบถามทุกคน

ถ้าคุณต้องการใครบางคนทีจะช่วยคุณก็สามารถติดต่อได้กับทางสมาคมสงเคราะห์ช่วยเหลือ

ผู้หญิง และต้องการล่ามก็มีให้คุณด้วย

ข้อมูลเพิมเติมหาได้ทีสถานีตํารวจใก้ลบ้านคุณหรือ www.polis.se ฉุกเฉินโทร 112

 

 

Brottsofferjouren - สมาคมช่วยเหลือผู้ถูกทําร้าย


Brottsofferjouren Riksförbund – BOJ สมาคมช่วยเหลือผู้ถูกทําร้าย มีประมาณ 100 กว่าสถานี ถ้าคุณถูกทําร้ายก็สามารถติดต่อกับทางสมาคมเพืิอต้องการคําปริกษาหรือต้องการคุยกับโครสักคนเกียวกับสิ่งทีเกิดขึ้นกับคุณ

ข้อมูลเพิมเติมสามารถติดต่อได้ทีเบอร์ 0200-21 20 19 หรือ www.boj.se

Brottskadeersättning ค่าเสียหาย

ถ้ามีคนทํารายคุณ ถูกขมขืน,ขู้หรืออย่างอืนคุณก็สามารถทีจะได้ค่าเสียหาย

ถ้าคนทีทํารายคุณไม่สามารถทีจะจ่ายค่าเสียหายให้คุณได้และไม้มีบริษทฺ์ประกันภัยทีจะจ่ายค่า

เสียหายให้คุณได้ทางรัฐบาลก็ช่วยจ่ายค่าเสียหายไห้คุณได้ แม้กระทังไม่อาจจะชี้ตังผู้ร้ายได้

สว่นใหญ่การได้ค่าเสียหายจะได้ในกรณีการถูกทํารายทางกาย การถูกขมขู้

ข้อมูลเพิมเติมหาได้ืที Brottsoffermyndigheten เบอร์ 090- 16 57 10 หรืือ

www.brottsoffermyndigheten.se

 

สมาคมสงเคราะห์ช่ายเหลือยผู้หญิง


สมาคมสงเคราะห์ช่ายเหลือยผู้หญิงช่วยคุณและลูกของคุณได้สมาคมสงเคราะห์ช่ายเหลือยผู้

หญิงรับช่วยผู้หญิงทีถูกทํารายทางจืตใจหรือทางรางกาย

พนักงานทีสมาคมมีความเชียวชาญทีช่วยผู้หญิงทุกคนทีถูกทํารายรางกาย

ทางสมาคมสงเคราะห์ต้องการช่วยเหลือและปกป่องผู้หญิงทีหาความช่วยเหลือ พนักงานทางสมาคมไม่สามารถทีจะพูดเรีองของคุณให้คนอื่นฟังนอกจากพนักงานทีทํางานด้วยกัน คุณไม่ต้องบอกชื่อจริงของคุณก็ได้

ถ้าคุณหันไปหาความช่วยเหลือกับทางสมาคมสงเคราะห์ เขาก็สามารถช่วยหาทีพักให้คุณ หาทีอู่ยทีปลอดภัยให้คุณทีมีอู่ยใก้ลบ้านเมือของคุณ หรือไม่ก็สามารถย้ายไปอู่ยทีสมาคมสงเคราะห์ทีิเมืองอืน ติดต่อกับทางสังคมทีใก้ลบ้านคุณหรือ

www.roks.se , www.kvinnojour.com

 

Terrafem เป็นสายนานาชาติของสมาคมสงเคราะห์ช่ายเหลือยผู้หญิงต่างชาติ

มีคนช่วยคุณทีพูดภาษาของคุณ ทาง Terrafem มีผู้หญิงทีทํางานทีนันทีพูดได้มากกว่า 35

ภาษา ทางสมาคมติดต่อให้คุณหรือคุณก็ติดต่อเองทีเบอร์ 020- 52 10 10 เบอร์นี้ไม่การเสียค่าใช้บริการ ข้อมูลเพิมเติมหาได้ที www.terrafem.org

ห้ามมีการติดต่อ

 

ส่วนใหญ่ทีผู้หญิงทีถูกทําร้าย ถูกขู้ หรือมีการถูกตามอาละวาดจากสามีเก่าหรือใหม่,แฟน,พ่อ หรือญาติพี่น้อง ทีสวีเดนมีกฎทีว่าไม้ไห้มีการติดต่อกัน besöksförbud. แปลว่าคนทีขู้หรือตามอาละวาดก็ไม่สามารถทีจะมีการติดต่อกับคุณได้เลย อย่างเช่นทางโทรศัพษ์, จดหมาย, ทางคนอืืน, โทรเลข, ข้อความทางมือถืิอ

การห้ามไม้ไห้มีการติดต่อมีเวลาจํากัด มากทีสุดหนึ่งปี แต้ก็ต่อได้สุงสุดปีต่อปี

คนทีไม้ทําตามกฎอาจจะถูกปรับหรือไม่ก็ถูกจับเข้าคุกสุงสุดหนึ่งปี

ติดต่อสอบถามได้ทีสถานีใก้ลบ้านคุณ

 

การปกป้องคุ้มครองตัว Trygghetspaket

 

อาจมีหลายคดีทีต้องมีการปกป้องตัว ทีมีไห้ก็คือ มือถือ, สันญาติการถูกโจมตี, เครืองรับฝากข้อความ สิ่งพวกนี้ขอได้ที สถานีตํารวจ

 

ปกป้องชื้อทีอู่ย Adresskydd

 

ถ้าคุณถูกขู้หรือถูกตามอาละวาดคุณก็สามารถทีจะขอให้ชื่อทีอู่ยหรือรายละเอียดของคุณปิดเป็นความลับก็ขอได้ทีกรมสัมภากรน์ท้องถิ่น ทําได้สองวิธี

 

Sekretessmarkering

หมายความว่ารายละเอียดเกียวกับตัวของคุณคนอืนไม่สามารถทีจะหาเจอ ขอได้ทีกรมสัมภากรน์ทีคุณแจ้งอู่ย การขอต้องกรอกแบบฝอมและต้องลงเบอร์ประจําตัวประชาชน, ชื่อทีอู่ย และเหต์ผลว่าคุณขอทําไม่ ดีถ้าคุณมีใบรับรองจาก แห่งสมาสังคม social myndighet,

สถานีตํารวจ ใบขอมีทีกรมสัมภากรน์ ถ้าได้แล้วคุณก็สามารถทีจะขอเบอร์โทรศัพษ์ลับได้ทาง Telia เบอร์ 020- 55 66 44

เวลาคุณย้ายบ้านก็ต้องแจ้งทุกครั้ง

 

ไม้ย้ายทีอู่ย Kvarskrivning

 

ย้ายทีอู่ยแต่ไม้ต้องแจ้งว่าย้ายไปอู่ยทีใหน่ก็สามารถปกป้องทีอู่ยของคุณได้ คุณย้ายทีอู่ยโดยทีไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านได้สุงสุดสามปี ทางกรมสัมภากรน์เท่านันทีมีทีอู่ยจริงของคุณ ทางเขาก็จะส่งจดหมายไปให้คุณ

ข้อมูลเพิมเติมหาได้ที Skattemyndigheten ใก้ลบ้านคุณหรือ www.rsv.se

 

เปลียนรายละเอียดประจําตัวของคุณ Ny identitet- Fingerade personuppgifter

ถ้ามีคนขู้และตามอาละวาดคุณและไม่มีอะไรทีจะปกป้องคุณได้ คุณก็สามารถทีจะมีชื่อปลอมและเบอร์ประจําตัวปลอมไห้ใช้ในเวลาสุงสุดห้าปี

ขอได้ที Rikspolisstyrelsen 08- 40 11 000

 

Lokal information om Örnsköldsvik

Örnsköldsvik kommun

ใน Örnsköldsvik มีความช่วยเหลืืืืิอให้คุณหลายทาง

 

Rådgivningsbyrån

ถ้าคุณมีปัญหาหรือความสงสัยเกียวกับสิงทีผิดปกติก็สามารถทีจะติดต่อได้และกัไม้ต้องบอกชื้อ

จริงถ้าคุณไม่ต้องการบอก และคุณก็สามารถทีจะได้คุยด้วยกับใครบ้างคน คนเดียวหรือทังครอบครัวก็ได้ อาจจะต้องรอประมาณหนึ้งอาทิตย์

 

ข้อมูลเพิมเติมหาได้ที Rådgivningsbyrån 0660- 888 30, 888 28

 

 

Viktoria öppenbehandling

ที Viktoria öppenbehandling คุณสามารถได้ความช่วยเหลือเกียวกับการติดยาเสพติด, สุรา

ข้อมูลเพิมเติมหาได้ที 0660-888 31

 

 

Familjerådgivning

Familjerådgivning ช่วยคุณได้ถ้าคุณต้องการจะคุยกับใครสังคนเกียวกับปัญหาในครอบครัวของคุณ

ติดต่อได้ทีเบอร์ 0660-886 87, 886 89

 

สมาคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้หญิง ใน Örnsköldsvik

 

สมาคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้หญิงมีมาตังแต่ปี 1983 มีหลายจังหวัดทีมีสมาคมสงเคราะห์และทีอู่ยของสมาคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้หญิงในเมืองนี้

มีทีอู่ยลับ

สําหรับผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะมีถานะอย่างไรเป็นคนชาติใหน่ถือศาษสนาใหน่แต่ถ้าทูกทําร้ายจากผู้ชายทีพวกเขารู้จักทางสมาคมสงเคราะห์ก็ช่วยเหลือผู้หญิงพวกนี้โดยการฟังให้คําปริกษาหรือหาทีพักทีทางสมาคมมีให้

 

ความต้องการของทางสมาคมสงเคราะห์ก็คือทีต้องปกป้องและช่วยเหลือผู้หญิงทีต้องการความช่วยเหลือ ในการทํางานของทางสมาคมก็ให้ความเคารพและนับถือต่อคนอืืนทุกคน พวกเขาใม้ใช่พวกทีเกียจผู้ชายแต่ต้องอู่ยหางจากพวกผู้ชายทีมีการกระทําผิด

 

พวกเราอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนทีมาหาความช่วยเหลือจากทางสมาคมว่าทางเราเคาีรพและจะ

ให้ความช่วยเหลือ,ให้กําลังใจและให้มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาตัดสินใจเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรืองการหย่าหรือการแจ้งความ

 

ทางสมาคมไม่สามารถทีจะคุยเรืองของคุณให้คนอื่นฟังนอกจากพนักงานทางสมาคมด้วยกันเอง

 

ถ้าต้องการคําปริกษาหรือคําแนะนําอะไรก็สามารถติดต่อกับทางสมาคมได้ทุกเวลาทีเบอร์

070-270 00 66 หรือ 0660-841 97 หรือทาง e-mail: ornskoldsvik.kvjour@gmail.com

 

สมาคมสงเคราะห์สําหรับวัยรุ้น Tjejjouren Cayenne

Cayenne เป็นสามาคมทีมีให้โดยเฉพาะเกียวกับวัยรุ้นทุกคนทีอู่ยในเมือง Örnsköldsvik.

 

ทางสมาคมมีความต้องการทีจะช่วยพวกวัยรุ้นทุกคนที

* ช่วยให้กําลังใจเด็กวัยรุ้นทุกคน

* ช่วยแก้ใขปัญหาทีอาจจะเกิดขึ้นได้กับพวกเขา

* ฟักและพยายามเข้าใจความสนใจของพวกเขา

สาวๆวัยรุ้นทุกคนไม่ว่าจะมาจากใหน่ถือศาษสนาใดทางสมาคมตอนรับทุกคน ทีอู่ยของสมาคมอู่ยทีตึกเดียวกับ NBV, Bergsgatan 8 ทีนี้ทุกคนมาพบกัน ดูทีวีด้วยกัน คุยกัน ทําการบ้านด้วยกันก็แค่มีความสนุกด้วยกัน โทรไปทีสมาคมก็ได้ถ้าต้องการจะคุยกับใครสักคนโดยทีไม้ต้องบอกชือจริงของตัวเอง

เวลาเปิดของสมาคมก็ทุกวันจันท์ 18.00-21.00, วันอาทิตย์ 17.00-21.00

ทีอู่ย NBV, Bergsgatan 8, Örnsköldsvik

เบอร์โทร 0660-124 00, 070-263 99 80

E-mail: tjejjourencayenne@yahoo.se

 

 

เบอร์ติดต่อท้องถิ่น Lokal kontaktlista i Örnsköldsvik

 

สมาคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้หญิง เบอร์โทรทีสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 0660-841 97

070- 270 00 66 หรือ e-mail: ornskoldsvik.kvjour@gmail.com

 

สถานีตํารวจ 11414 fax 0660-793 23 e-mail: polis@ornskoldsvik.com

ทีอู่ย Nytorgsgatan 1, Örnsköldsvik

เวลาเปิดบริการ ทุกวัน 09.00-15.00, ทุกวันฟฤหัสบดี 09.00-18.00

 

โรงพยาบาล ทุกวันเวลา 07.30-17.00 0660-890 00

แพนกฉุกเฉิน ตลอดเวลา 0660-891 34. 891 36

แพนกคลินิกสตรํ ทุกวันเวลา 08.00-17.00 0660-893 30

แพนกโรคจิต ทุกวันเวลา 08.00-17.00 0660-897 00

 

คลินิค ทุกวันเวลา 08.00-17.00

Ankaret 0660-29 27 10

Domsjö 0660-29 26 20

Själevad 0660-575 60

Bjästa 0660-899 53

Bredbyn 0661-65 41 01

Husum 0663-199 20

Trehörningsjö 0663-199 20

 

Sjukvårdsupplysningen ประชาสัมพันธ์ทุกวัน 1177

ฉุกเฉิน Jourcentralen 1177

หมอฟันฉุกเฉิน Jourtandläkare 1177

Kommunes Individ-och familjenomsorg ทุกวัน 0660-880 00

Kommunens familjerådgivning 0660-886 87, 886 89

Kommunens rådgivningsbyrå, missbrukfråga 0660-888 30, 888 28

Kommunens invandrabyrå 0660- 880 74

 

ศาสใน Örnsköldsvik 0660-873 50

กรมสัมพากรน์ 0771-778 778

กรมสัมพากรน เบอร์เชิอวิส 020-567 000

Brottsofferjouren, Örnsköldsvik

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsoffermyndigheten 090-70 82 00

Terrafem 020-52 10 10

 

กรมทนายความทีให้คําปริษาและคําแนะนําฟรีทุกวันเวลา18-21 มีอู่ยที Umeå

090-77 97 00

ก่อนทีคุณจะจ้างทนายความครจจะติดต่อกับกรมทนายความ ทีเบอร์ 08-4590300เพือให้แน่ใจว่าทนายความถูกต้องและไม่มีความปรกพร่องอะไร

ทางสมาคมสงเคราัะห์ช่วยเหลือผู้หญิงแนะนําทนาย Marie Tors จากปริทัศบ์ทนายความ

Abersten HB เบอร์ 0660-153 75